Orkest

 
Afbeelding invoegen

 
Het fanfare-orkest bestaat uit ruim 30 muzikanten en staat onder de bezielende leiding van Bauke Burghgraef. Het repertoire voor de concerten die het orkest kan verzorgen is breed opgebouwd en bevat alle genres van klassiek tot modern, waarbij wij er steeds naar streven om een, voor een breed publiek, aansprekend programma te bieden. Een mooi voorbeeld hiervan is het jaarlijkse voorjaarsconcert waarbij ieder jaar een ander ‘thema’ de leidraad is voor alle afdelingen binnen onze vereniging.
 
Afbeelding invoegen
 
Geregeld neemt het orkest deel aan een concertconcours.  

 
Het orkest verzorgt samen met de drumband en de majorettes tevens mars optredens, waarbij
modern en swingend werk wordt gespeeld.

 
 
Het fanfare orkest repeteert wekelijks op de vrijdagavond van 19:30 uur tot 21:30 uur in
het verenigingsgebouw aan de Sluisstraat 43 te Musselkanaal. Wilt u eens komen kijken, 
aarzel niet en stap binnen op onze repetitieavond. Een kopje koffie staat voor u klaar!